Logo musicDRIVE

POTREBUJETE ZVUKOVÚ NÁHRÁVKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU?

Či už ide o HUDBU, REKLAMNÝ SPOT, AUDIO KNIHU alebo iný VOICEOVER radi Vám pomôžeme s jej realizáciou. V priestoroch nášho nahrávacieho štúdia máte k dispozícií skúsených zvukárov s vysokoškolským titulom zo zvukovej tvorby, profesionálne vybavenie, akusticky upravené miestnosti a viacero možností ako Váš projekt doviesť do úspešného konca.

Vyberte si možnosť, ktorá je pre Vás tá pravá:

PRENÁJOM NAHRÁVACIEHO
ŠTÚDIA

Prenájom akusticky upravených miestností nahrávacieho štúdia s profesionálnou zvukovou technikou, softvérom a technikom, ktorý poskytne pomoc pri zapájaní. Technik je počas dňa prítomný a v prípade nutnosti je pripravený poradiť s ovládaním techniky a softvéru. Samotné nahrávanie, úpravy a ostatné činnosti súvisiace s nahrávaním má na starosti nájomca.

PRENÁJOM NAHRÁVACIEHO
ŠTÚDIA SO ZVUKÁROM

Prenájom akusticky upravených miestností nahrávacieho štúdia s profesionálnou zvukovou technikou a softvérom. O priebeh nahrávania sa stará skúsený zvukár s vysokoškolským vzdelaním v odbore Hudba a zvukový dizajn.

PRENÁJOM EXTERNÉHO
NAHRÁVACIEHO ŠTÚDIA

Prenájom profesionálnej zvukovej techniky za účelom nahrávania hudby alebo iných zvukových materiálov vo Vami určenom priestore. O priebeh nahrávania sa stará skúsený zvukár s vysokoškolským vzdelaním v odbore Hudba a zvukový dizajn. Následné úpravy nahratého materiálu (postprodukcia) prebiehajú v nahrávacom štúdiu musicDRIVE alebo Vám odovzdáme surové neupravené nahrávky. Možnosť nahrávania až 48 stôp zároveň.

POSTPRODUKCIA

Úprava zaznamenaného materiálu. Zahŕňa úpravu zvuku zosnímaného v našom štúdiu, ale aj Vami dodaného zvuku, ktorý potrebujete upraviť. Jedná sa o úpravu samostatných zvukov, hovoreného slova, ale aj úpravu hudobných skladieb od začiatku až po finálne verzie. Okrem klasických úprav ako je strih, posun zvuku, nastavenie EQ, kompresoru, pridania základných efektov (reverb, delay) Vám pomôžeme aj so špecifickejšími úpravami ako je odstraňovanie chýb pri nahrávaní (šum, praskanie), ladenie spevu, vytváranie zvukových efektov a rôzne estetické úpravy zvuku.

OSTATNÉ SLUŽBY

Sprostredkovanie výroby CD. (S možnosťou vytvorenia grafických podkladov na obal) Sprostredkovanie profesionálnych hudobníkov.

Nahovorenie textu do Vášho reklamného spotu.

Sprostredkovanie externých spíkrov.

Výroba hudobných podkladov.

Vytvorenie DDP mastru k výrobe CD.

LIVE stream koncertov priamo z našeho štúdia, alebo z Vami určeného miesta. Meranie akustiky priestorov.